หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ การบริการ ลูกค้าของเรา กระดานข่าว ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  
 
Untitled Document
ติดต่อขอนัด Demo
ติดต่อสมัครเป็น Dealer
สอบถามการใช้งาน Online
FAQ
Check Mail
Site Reference
กองทุนไอที ซอฟท์
 


 

            MRP II และ ERP เป็นแนวความคิด ในการบริหาร โดยใช้ระบบ สารสนเทศ ในรูปแบบของโปรแกรม สำเร็จรูป เพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัท โดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงินและงานบุคคล เป็นต้น เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัท

            MRP II และ ERP สามารถนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก ได้ สำหรับองค์กรขนาดเล็กอาจจะต้องปรับใช้เฉพาะบางโมดูลตามความจำเป็น จากข้อมูลของผู้มีประสบการณ์ที่ปรึกษาทางด้าน ระบบ MRP II และ ERP ในองค์กร ระบบสารสนเทศในองค์กร รวมถึงไอทีต่างๆ พบว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม( SMEs ) ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาความไม่ชัดเจนของต้นทุนสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิต ดังนั้นเพื่อเป็นการขจัดปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทางบริษัทจึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วม สัมมนา เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

วันที่จัด : วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : สถานฝึกอบรม Happy Leaning 48/11 หมู่ 4 ถนนรามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 (แผนที่)

วัตถุประสงค์ :

 

•  เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ระบบ MRP II และ ERP
•  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ MRP II และ ERP ในองค์กร
•  เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ

ตารางการอบรม-สัมมนา :

 

1. การนำ   MRP II หรือ ERP  มาใช้ และการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการปฏิรูปองค์กร
2. ขั้นตอนของการนำ MRPII หรือ ERP มาใช้
3. ทำอย่างไรให้การนำ MRP II หรือ ERP มาใช้แล้วให้ประสบความสำเร็จ
4. การวางแผนความต้องการ วัตถุดิบ และ กำลังการผลิต
5. หลักการ การจัดการ
6. การบริหารการผลิต
7. การจัดระบบ ไอที ในองค์กร

 
     
     

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม-สัมมนา :

 

•  เจ้าของกิจการ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ SMEs ฝ่ายบัญชี ฝ่ายไอที หรือผู้ดูแลระบบในองค์กร
•  รับจำนวน 12 ท่าน

 

วิทยากร :

 

อาจารย์ สุรพล เสวตสมบูรณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำระบบ MRP และ ERP มาใช้ในองค์กร)
คุณชาญ นีอำมาตย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์ระบบ MRP II และ ERP )

สิ่งที่จะได้รับ :

 

ฟรี โปรแกรมระบบ บริหารจัดการการผลิต (Excel)
ฟรี เอกสาร ขั้นตอนของการนำ MRPII และ ERP มาใช้ในองค์กร

วิธีการสมัคร :

 

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ เบอร์โทร 02-958-8513


 
     
     
         
 
Untitled Document
  Home | Profile | Product | Service | Support | Download | Contact Us | Link | Site Map
 
Copyright © IT Soft Solution Co.,Ltd. All right reserved.