หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ การบริการ ลูกค้าของเรา กระดานข่าว ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  
 
  Webboard
 
 
กลับหน้าหลัก ตอบกระทู้  
หน้าแรกเว็บบอร์ด ตอบกระทู้  
DBMS คืออะไร
IT
04/11/50 21:20
124.121.147.72
DBMS คือ ระบบจํดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนผู้จัดการฐานข้อมูล

 
     

 ความคิดเห็นที่ 1     
Data Base Management System

โดย : anon  Email :  เวลา : 26/06/52 10:48  IP : 58.147.121.172


 ความคิดเห็นที่ 2     
DBMS เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ ฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ำซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล

โดย : IT-W  Email : support@itsoft.co.th  เวลา : 24/09/52 11:23  IP : 125.25.235.195


 ความคิดเห็นที่ 3     
โปรแกรม DBMS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน Data Independence ที่ไม่มีในระบบแฟ้มข้อมูล ทำให้มีความเป็นอิสระจากทั้งส่วนของ Hardware และข้อมูลภายในฐานข้อมูลกล่าวคือโปรแกรม DBMS นี้จะมีการทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบ (Platform) ของตัว Hardware ที่ นำมาใช้กับระบบฐานข้อมูลรวมทั้งมีรูปแบบในการอ้างถึงข้อมูลที่ไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลด้วย การใช้ Query Language ในการติดต่อกับข้อมูลในฐาน ข้อมูลแทนคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3 ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบถึงประเภทหรือขนาดของข้อมูลนั้นหรือสามารถกำหนดลำดับที่ของ Field ในการกำหนดการแสดงผลได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับที่จริงของ Field นั้น

โดย : IT-W  Email : support@itsoft.co.th  เวลา : 24/09/52 11:26  IP : 125.25.235.195


 ความคิดเห็นที่ 4     
หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล
1.ทำหน้าที่ติดต่อกับตัวจัดระบบไฟล์ (File Manager)
เนื่องจากการใช้งานส่วนใหญ่ของระบบฐานข้อมูล คือลักษณะการใช้งานกับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่า ไม่สามารถนำข้อมูลทั้งหมดนี้เข้ามาไว้ในหน่วยความจำหลักพร้อมกันได้ กล่าวคือข้อมูลทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในดิสก์และจะถูกนำมาสู่หน่วยความจำหลักเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน หน้าที่ในการค้นหาว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นเก็บอยู่ในตำแหน่งใดในดิสก์ เป็นฟังก์ชั่นการทำงานส่วนหนึ่งของระบบดำเนินงาน (Operating System) หรือ OS อันได้แก่ส่วนที่เราเรียกว่า ตัวจัดการระบบไฟล์ (File Manager) นั่นก็คือ DBMS จะทำหน้าที่ประสานงานกับตัวจัดการระบบไฟล์ในการจัดเก็บเรียกใช้ และแก้ไขข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการดังกล่าวได้ โดยการออกคำสั่งด้วยภาษา DML ดังนั้นก็คงจะมองภาพกันออกว่า DBMS จะทำหน้าที่แปลคำสั่งตามที่เขียนด้วยหลักไวยากรณ์ของ DML ที่ใช้อยู่ให้เป็นคำสั่งระดับต่ำที่ตัวจัดการระบบไฟล์สามารถเข้าใจได้ เพื่อจะได้ทำการกับข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้

โดย : IT-W  Email : support@itsoft.co.th  เวลา : 24/09/52 11:29  IP : 125.25.235.195


 ความคิดเห็นที่ 5     
2.การควบคุมการคงสภาพ (Data integrity)
การควบคุมความคงสภาพ เป็นหน้าที่ของ DBMS ที่จะต้องควบคุมค่าของข้อมูลในระบบ ให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนของสกีมา เช่นยอดเงินในบัญชีเงินฝากประจำจะต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท หรือรหัสของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ต้องเป็นรหัสที่มีปรากฏอยู่ในเรคอร์ดของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นต้น ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง จึงเป็นหน้าที่ของ DBMS ที่จะต้องดูแลให้ผลลัพธ์ถูกต้องอยู่เสมอ

โดย : IT-W  Email : support@itsoft.co.th  เวลา : 24/09/52 11:30  IP : 125.25.235.195


 ความคิดเห็นที่ 6     
3. การควบคุมความปลอดภัย ( Data Security) เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายคนที่มีผู้ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลบางอย่างที่เก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล ควรป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นเข้ามาดูหรือแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่ง DBMS ได้มีส่วนจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยจะมีการเก็บรายละเอียดเกี่ยวเกี่ยวกับผู้ใช้งานแต่ละคนไว้ในพจนานุกรมข้อมูล ว่ามีใครสามารถเข้ามาใช้ฐานข้อมูลได้ และจะต้องมีรหัสผ่าน (Password) ในระดับต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลได้

โดย : IT-W  Email : support@itsoft.co.th  เวลา : 24/09/52 11:31  IP : 125.25.235.195


 ความคิดเห็นที่ 7     
4. การสร้างระบบสำรองและการฟื้นสภาพ (Backup and Recovery) เป็นฟังก์ชันในการจัดทำข้อมูลสำรอง และเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขัดข้องของระบบไฟล์หรือเครื่องเกิดการเสียหาย DBMS จ ะต้องใช้ระบบข้อมูลสำรองในการฟื้นสภาพ ให้ระบบข้อมูลกลับเข้าสู่สภาพที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้

โดย : IT-W  Email : support@itsoft.co.th  เวลา : 24/09/52 11:32  IP : 125.25.235.195


 ความคิดเห็นที่ 8     
5. การควบคุมภาวะพร้อมกัน (Concerrency Control)
หน้าที่ของ DBMS ที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้พร้อม ๆกันหลายคน อันได้แก่การควบคุมภาวะพร้อมกัน (Concurrency Control) กล่าวคือ DBMS จะต้องควบคุมลำดับการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่นระหว่างที่กำลังแก้ไขข้อมูลส่วนหนึ่งยังไม่เสร็จ ก็จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นได้

โดย : IT-W  Email : support@itsoft.co.th  เวลา : 24/09/52 11:33  IP : 125.25.235.195


 [1] 
 
 
Untitled Document
  Home | Profile | Product | Service | Support | Download | Contact Us | Link | Site Map
 
Copyright © IT Soft Solution Co.,Ltd. All right reserved.