Home Profile Products Services Web Development Download Webboard Contact Us Links  
 
  FAQ
 
 
หน้าแรก FAQ  ดูคำถามก่อนนี้  ::  ดููคำถามถัดไป 
10 เหตุผลที่ต้องใช้โปรแกรม MRP Plus 2010
 

1. เพื่อคำนวณความต้องการวัตถุดิบที่คำนวณยากและซับซ้อน


2. เพื่อหาปริมาณและเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการวัตถุดิบ3. เพื่อบริหารการจัดซื้อวัตถุดิืบให้เพียงพอต่อการผลิต4. เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้า-คลังวัตถุดิบที่ยุุ่งยากและ่น่าปวดหัว5. เพื่อทราบถึงความคืบหน้าของการผลิตที่ยากต่อการตรวจสอบและควบคุม6. เพื่อทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง7. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการบริหารงาน8. เพื่อความสะดวกในการใช้งานของ User แม้ไม่ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์9. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลากับความต้องการของลูกค้า10. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งองค์กรให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์้สูงสุด****ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ค่ะ****

     
 
 
 
Untitled Document
  Home | Profile | Product | Service | Support | Download | Contact Us | Link | Site Map
 
Copyright © IT Soft Solution Co.,Ltd. All right reserved.