หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ การบริการ ลูกค้าของเรา กระดานข่าว ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  
 
  Webboard
 
 
กลับหน้าหลัก ตอบกระทู้  
หน้าแรกเว็บบอร์ด ตอบกระทู้  
การเลือกซื้อซอฟแวร์
IT
sale@itsoft.co.th
01/04/51 14:34
124.121.200.31
การเลือกซื้อซอฟแวร์ < ont>

ซอฟแวร์ ( software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วๆไป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือสิ่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเองซอฟแวร์ ( software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วๆไป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือสิ่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเอง

ระบบควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Operating System)

คือชุดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน และ สามารถทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต้องการได้ ระบบควบคุมการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือ Operating System นี้มักจะได้มา พร้อมกับคอมพิวเตอร์ Operating System ระบบหนึ่ง ๆ มักจะมี การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ๆ แล้วผลิตออกสู่ตลาดเป็นร่นใหม่เรียกว่า Version เช่น Windows3.11 หรือ Windows95,Window98 เป็นต้น คูรจะต้องเรียนรู้ว่าระบบควบคุมการทำงานโดยใชระบบควบคุมการทำงาน บางรุ่นได้สิ่งสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์นั้นได้แก่ Microprocessor แต่สมองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถคิดหา เหตุผลได้อย่างสมองของมนุษย์ มันมีหน้าที่คำนวณได้ดีมาก สิ่งที่ทำให้คุณกับ คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้นั้น เรียกว่า Interface ดังนั้น อินเตอร์เฟสก็ได้แก่ วิธีการหรือสิ่งที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างคุณกับคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์ปฏิบัติการ ( Application Software)

โปรแกรม Operating Software นั้น เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนกับผู้บริหาร ส่วนโปรแกรมประเภทที่ใช้ ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ เรียกว่าโปรแกรมปฏิบัติการ ( Application Software) แอปปลิเคชั่นซอฟแวร์ หรือ

โปรแกรมปฏิบัติการ ที่สำคัญมี 5 ประเภทคือ
Word Processor , Spreadsheet , Data Manager , Graphics, และ Communications

เวอร์ดโพรเซสเซอร์ ( Word Precessor)

โปรแกรมเวอร์ดโพรเซสเซอร์ ( Word Processor) ใช้ทำงานด้านการพิมพ์ แทนพิมพ์ดีดแต่สามารถทำงานได้มากกว่า ดีกว่า และรวดเร็วกว่าการพิมพ์ดีด เป็นอันมาก ความสามารถจของ Word Processor นั้น สามารถทำได้แม้กระทั่ง การจัดรูปแบบของหน้าหนังสือ เช่น การแบ่งหน้าหนังสือออกเป็นคอลัมน์ การใส่หัวกระดาษ (header) การใส่ท้ายหน้ากระดาษ ( footer) การทำเชิงอรรถ หมายเหตุ ดรรชนี อธบายคำยาก ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสามารถเปลื่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะและแบบของตัวอย่างอักษรที่ใช้พิมพ์ได้อีกด้วย เช่น เปลี่ยนจากตัวเล็ก ให้เป็นตัวใหญ่ เปลี่ยนตัวปกติธรรมดาให้เป็นตัวหนา ตัวบาง ตัวเอน ขีดเส้นใต้ เป็นต้น

โปรแกรมบัญชี ( Spreadsheet)

ซอฟแวร์ปฏิบัติการอีกประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ทั้งทางธุรกิจและส่วนต้วอย่าง กว้างขวางคือ โปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronnic Spreadsheet) มักเรียกสั้น ๆ ว่า สเปรดชีท ( Spreadsheet) คือ โปรแกรม สำหรับใช้ทำบัญชี บนกระดาษโดยแบ่งหน้ากระดาษาออกเป็นแถว ( row) คอลัมน์ ( colunm) และทำบัญชี ได้ทุกชนิด เช่น บัญชีการเงิน

การจัดฐานข้อมูล ( Data Manager)

การจัดข้อมูล Data Managers คือโปรแกรมที่ใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ การจัดระเบียบในการเก็บข้อมูล การเรียกข้อมูลออกมาใช้ และแสดง ( Display) ข้อมูลเหล่านี้เป็นต้น

โปรแกรมที่ใช่จัดการ เกี่ยวกับข้อมูล ( Data Manager) มี 2 ประเภทคือ
1. File Management System เป้นโปรแกรมที่ใช้จัดการเก็บข้อมูลเฉพาะ แฟ้มข้อหนึ่ง ๆ เช่น แฟ้มรายชื่อและที่อยู่ของบุคคล แฟ้มค่าใช้จ่ายของครอบครัว แฟ้มรายการสิ่งของ เป็นต้น
2. Database Management System เป้นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งภายในฐานข้อมูลนั้นมีข้อมูลซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โปรแกรมชนิดนี้ จึงเหมาะที่จะจัดรายการแฟ้มข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และแฟ้มข้อมูลทึ่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแฟ้มข้อมูลอื่น ๆ

กราฟฟิก ( Graphics)

โปรแกรมกราฟฟิกในปัจจุบันสามารถใช้ได้กับไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ PC เกือบทุกยี่ห้อ การใช้โปรแกรมกราฟฟิก คุณจำเป็นต้องมีจอภาพชนิด VGA ขึ้นไป จอภาพของคุณต้องมี resolution สูง นอกจากนี้คุณอาจต้องการอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น Mouse, Light Pen, Tablet และ Joystick เป็นต้น

การสื่อสาร ( Communications)

โปรแกรมคอมมิวนิเคชั่น หรือโปรแกรมการสื่อสาร คือ โปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โปรแกรมการสื่อสารสามารถ :
(1) ติดต่อสิ่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
(2) ควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
(3) ส่งข้อมูลที่ต้องการส่งจากแป้นพิมพ์ ( keyboard) หรือ

แผ่นดิสก์ ผ่านช่องรับสัญญาณการสือสารโดยผ่าน port สู่โมเด็ม (modem) และรับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาตามช่อง สัญญาณเข้าสู่ port และปรากฏบนจอภาพ หรือส่งไปเก็บไว้ ในแผ่นดิสก์ เป็นต้น

การซื้อซอฟแวร์

คุณต้องทราบแล้วว่า ถ้าโปรแกรมใดสามารถใช้ได้กับ IBM หรือ IBM Compatible ก็ไม่สามารถใช้กับ Apple Macintosh หรือถ้าใช้กับ Apple macintosh ได้ก็ไม่สามารถ ใช้กับ IBM compatible ได้ แต่ก็ยกเว้นโปรแกรมที่ได้พัฒนาใช้ได้กับทั้ง IBM compatible และ Apple Macintos ข้อสังเกตเมื่อคุณติดต่อร้านขายคอมพิวเตอร์
1. ผู้จำหน่าย มีความเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความรู้หรือ พวกเขาสามารถตอบคำถาม ได้ทุกคำถามหรือไม่
2. การสาธิต เขาสาธิต หรือแสดงวิธีการต่าง ๆ ที่คุณอยากรู้อยากเข้าใจให้คุณได้ดูหรือไม่
3. ความรู้ความเข้าใจ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เขากำลังอธิบายอยฤจริงหรือไม่
4. การแข่งขัน ผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง กำหนดราคาสินค้าอย่างไร ในสินค้าที่มีคุณภาพและลักษณะ ใกล้เคียง
5. การสนับสนุนและการช่วยเหลือหลังการขาย เปรียบเทียบบริการหลังการขายอย่างละเอียด ไม่ว่าร้านนั้นเป็นประเภทบริการเต็มรูปแบบ บริการอย่างจำกัด
6. การฝึกอบรม ผู้ขายแต่ละแห่ง แห่งใดบ้าง ที่มีการฝึกอบรมก่อนใช้หรือในระหว่างการใช้ การฝึกอบรมมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไร
7. การบริการ การบริการที่ทางร้านให้ผู้ซื้อนั้น มีอะไรบ้าง ให้บริการอย่างไร
8. ข้อตกลงในการบริการ ข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อนั้น มีรายละเอียด อย่างไร มีวิธีการอย่างไร

ข้อปฏิบัติหลังจากการซื้อแล้ว
1. ตรวจสอบราคาและค่าบริการต่าง ๆ โดยดูในรายการของ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน อย่างถูกต้อง ทางร้านควรแยกรายละเอียดลงใน ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน
2. รู้ได้อย่างแน่นอนว่า เมื่อซื้อแล้ว บริการที่ได้รับหลังจากการซื้อได้แก่อะไรบ้าง เช่น บริการหลังการขายชนิดเต็มรูปแบบ หรือชนิดจำกัด
3. ในระยะประกัน( Warranty Period) นั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้ซื้อได้รู้อย่างแน่นอนว่าต้อง แจ้งปัญหาไปที่แผนกใด หรือผู้ใด และจะสามารถได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับบบริการอย่าง รวดเร็วเพียงใด

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : http://se-ed.net/sanambin/s-software-buy.html

 
     

 ความคิดเห็นที่ 1     
https://kumparan.com/agen-qnc/qnc-jelly-gamat-original-100-asli-order-di-agen-pusat

Nice website bro!! https://mysp.ac/3sMam | https://goo.gl/yk6pxX | http://bit.ly/2wpm4IU | http://tinyurl.com/y97gfp5z | http://ow.ly/L8ug30e90hz > Senang bisa berkunjung ke sini.

http://grosirherbal.my.id/qnc-jelly-gamat/

http://yudaherbal.com/jell-gamat/

โดย : qnc  Email : agenqnc1@gmail.com  เวลา : 04/08/60 05:59  IP : 180.253.253.13


 ความคิดเห็นที่ 2     
gclubbet365 สุดยอดเว็ปชื่อดัง มั่นคงด้วยความปลอดภัยของ จีคลับ
บริการ gclub casino สุดหรู เดิมพันต่ำ จ่ายสูง
สมัครคลิกที่นี่ >>> gclub

โดย : aaa  Email : cheipzs64@gmail.com  เวลา : 13/05/62 11:23  IP : 184.22.255.218


 ความคิดเห็นที่ 3     
Slotxo บริการ สล็อตออนไลน์ สล็อตxo แจกเครดิตฟรี พร้อม ทางเข้า slotxo เกมส์ใหม่กว่า 100 เกมส์ สมัคร slotxo ได้เลยตอนนี้ บริการ 24 ชั่วโมง.
Slotxo
สล็อตxo
สล็อตxo บนมือถือ
สมัคร slotxo
สมัคร slotxo รับโบนัสฟรี

โดย : cc  Email : gdg@gmail.com  เวลา : 29/09/63 15:10  IP : 49.228.8.63


 ความคิดเห็นที่ 4     
เราเป็นเว็บที่ให้เล่นคาสิโนออนไลน์ในรูปแบบบนคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย ทั้งบาคาร่า
เกมสล็อต เสือมังกร ทั้งหมดเรามีให้บริการบน สามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบ มาพร้อมกับระบบฝากถอนออโต้
ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ทำรายการรวดเร็วไม่เกิน 1 นาที ทำรายการได้ด้วยตนเอง ทั้งฝากถอน หากสงสัยแอดมินพร้อมให้บริการทุกท่าน
ตลอด 24 ชั่วโมง เล่นบาคาร่าออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ผ่านเว็บง่ายๆ
sa gaming sexygame sa
เครดิตฟรี prettygame lottovip
jetsadabet เว็บเจษ joker

โดย : sa gaming  Email : sunisa.janpen01@gmail.com  เวลา : 04/10/63 14:29  IP : 223.207.233.152


 ความคิดเห็นที่ 5     
Slotxo บริการ สล็อตออนไลน์ สล็อตxo แจกเครดิตฟรี พร้อม ทางเข้า slotxo เกมส์ใหม่กว่า 100 เกมส์ สมัคร slotxo ได้เลยตอนนี้ บริการ 24 ชั่วโมง.
Slotxo
สล็อตxo
สล็อตxo บนมือถือ
สมัคร slotxo
สมัคร slotxo รับโบนัสฟรี

โดย : vv  Email : gdg@gmail.com  เวลา : 06/10/63 15:30  IP : 49.228.9.255


 ความคิดเห็นที่ 6     
เว็บเล่นสล็อตออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 10 บาท ก็เล่นได้ เว็บเดียวอย่าง Slotxo หรือ สล็อตxo บริการสมัครเล่นเกมส์ตลอด 24 ชั่วโมงเข้าไปที่ สมัคร slotxo อีกทั้งยังสามารถรับโบนัสฟรีเมื่อ สมัคร slotxo รับโบนัสฟรี ความสนุกที่คุณสามารถเข้าไป สล็อตxo บนมือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย : cc  Email : gdg@gmail.com  เวลา : 17/10/63 10:48  IP : 49.228.48.165


 ความคิดเห็นที่ 7     
ทางเข้า Slotxo ผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์ ที่ได้รับความ
นิยมอันดับ 1 ในประเทศไทย สมัครสมาชิกได้ที่นี่ Slotxo
สามารถเข้าไปเติมเงินง่าย ๆ ได้ที่ เติมเงิน Slotxo

โดย : na  Email : ba@gmail.com  เวลา : 21/10/63 14:44  IP : 49.228.49.154


 ความคิดเห็นที่ 8     
เว็บเล่นสล็อตออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 10 บาท ก็เล่นได้ เว็บเดียวอย่าง Slotxo หรือ สล็อตxo บริการสมัครเล่นเกมส์ตลอด 24 ชั่วโมงเข้าไปที่ สมัคร slotxo อีกทั้งยังสามารถรับโบนัสฟรีเมื่อ สมัคร slotxo รับโบนัสฟรี ความสนุกที่คุณสามารถเข้าไป สล็อตxo บนมือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย : vv  Email : gdg@gmail.com  เวลา : 26/10/63 09:46  IP : 183.89.83.233


 ความคิดเห็นที่ 9     
เว็บเล่นสล็อตออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 10 บาท ก็เล่นได้ เว็บเดียวอย่าง Slotxo หรือ สล็อตxo บริการสมัครเล่นเกมส์ตลอด 24 ชั่วโมงเข้าไปที่ สมัคร slotxo อีกทั้งยังสามารถรับโบนัสฟรีเมื่อ สมัคร slotxo รับโบนัสฟรี ความสนุกที่คุณสามารถเข้าไป สล็อตxo บนมือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย : cd  Email : gdg@gmail.com  เวลา : 28/10/63 14:03  IP : 183.89.82.128


 ความคิดเห็นที่ 10     
เว็บเล่นสล็อตออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 10 บาท ก็เล่นได้ เว็บเดียวอย่าง Slotxo หรือ สล็อตxo บริการสมัครเล่นเกมส์ตลอด 24 ชั่วโมงเข้าไปที่ สมัคร slotxo อีกทั้งยังสามารถรับโบนัสฟรีเมื่อ สมัคร slotxo รับโบนัสฟรี ความสนุกที่คุณสามารถเข้าไป สล็อตxo บนมือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย : tu  Email : gdg@gmail.com  เวลา : 06/11/63 10:13  IP : 49.228.11.242


 [1] 2  3 
 
 
Untitled Document
  Home | Profile | Product | Service | Support | Download | Contact Us | Link | Site Map
 
Copyright © IT Soft Solution Co.,Ltd. All right reserved.